「TOUCH」礼遇

TOUCH服务理念让宾客享受到更多个人化的服务。

 

 •     免费于北欧餐厅FINDS或在房间内享用两位FINDS招牌早餐拼盤 (早上7时至10时)
 •     可于FINDS 享用两位任点任食小食菜单 (下午5时至7时)
 •     港幣300元餐飲礼遇, 適用于FINDS、Dada Bar + Lounge
 •     酒店餐厅FINDS餐饮服务七折优惠 (只适用于单点菜单)
 •     酒店餐厅FINDS餐饮服务八五折优惠 (只适用于套餐餐单)
 •     酒店酒吧Dada Bar + Lounge餐饮服务八五折优惠 (只适用于单点菜单)
 •     免费享用客房迷你酒吧一次
 •     享用迎宾甜点及鸡尾酒一杯
 •     E-TOUCH 大使服务
 •     延迟退房时间至下午4时 (须视乎房间供应情况而定)
 •     每次入住免费使用会议厅兩小时(须视乎酒店情况而定)
 •    洗衣服务七折优惠 (于早上9时30分或以前交托洗熨的衣服,将在同日晚上7时送回房间; 而于早上9时30分后托付,将在翌日晚上7时取回)